Branddagarna kommer till Malmö

 

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårens hetaste event den 25–26 april, 2024.
I år anordnas Branddagarna på Clarion Malmö Live och som vanligt bjuds det på inspirerande föreläsningar, spännande seminarier och branschens bästa nätverkande.

"

APRIL

Clarion Malmö Live

6 795 kr

exkl. moms

APRIL

Clarion Malmö Live

6 795 kr

exkl. moms

Årets program

Torsdag 25 april

9.30

Registrering och kaffe
Dagen startar
Dagen startar

9.55

Moderator Madeleine hälsar välkommen.
Talare
Talare

10.00

Räddningstjänst i en dynamisk omvärld
Johan Szymanski

Talare
Talare

11.00

Vätgassäkerhet
Helena Hermansson

12.00

Lunch
Talare
Talare

13.00

Skadeförebyggande arbete gällande brand – win-win för alla inblandade
Ann-Sofie Roth

Talare
Talare

14.00

Sverige byter nät!
Robert Liljeström

14.45

Kaffepaus
Talare
Talare

15.15

Våga vara vänlig
Lars Erlman

16.15

Moderator avslutar dagen

16.30

Egentid och möjlighet till Malmö Mini Tour.

19.00

Välkomstdrink

19.30

Middag

Fredag 26 april

Dagen startar
Dagen startar

8.30

Moderator Madeleine hälsar välkommen.
Talare
Talare

8.35

Vår anläggning brann ned – vad vi gör annorlunda i dag
Marcus Prytz

9.30

Kaffepaus
Talare
Talare

10.00

Tidig branddetektion med fiberoptiska system
Felix Heck

Talare
Talare

11.00

Väder och trender kopplat till bränder och temperaturhöjningar
Madeleine Westin

11.45

Moderator summerar

12.00

Lunch och avslut

Möt årets talare

Madeleine Westin

Moderator / Föreläsare

Väder och trender kopplat till bränder och temperaturhöjningar

Madeleine berättar om vad det betyder att vi ständigt matas av nya rapporter och inslag på nyheterna om att den globala temperaturen stiger. Vad betyder det och hur kommer det här att påverka vårt sätt att leva, bo, konsumera och producera? Det många inte pratar om är att temperaturstegringen gör att våra vädersystem rör sig i andra banor, tar nya vägar, monsunperioder ändras, orkansäsongerna förskjuts och perioder som borde ha varit regnperioder blir istället torka. Hur kommer det här att påverka oss i Skandinavien?

Läs mer

Föredraget går från det globala till förändringar som vi redan idag upplever här hemma. Vi får vara med om en resa i tid och rum, med fokus på ett klimat som kommer att ge en annan typ av väder. Vi kommer att behöva förbereda oss, både rent praktiskt – men också mentalt. Är vi förberedda på det mest optimala sättet, hur kan vi tänka? Frågan är inte om förändringarna kommer, utan när kommer de? Eller är de redan här?

Om Madeleine
Madeleine Westin har du sett som meteorolog och programledare på TV4. Vad du kanske inte vet är att hon också är kapten i det militära. Hon var med på isbrytaren Odens polarexpeditionen där man som första ytfartyg lyckades nå Nordpolen. Hon har skrivit tre böcker om väder och har också hunnit med att vara sommarpratare i P1.

Robert Liljeström

Sverige byter nät!

Robert kommer att berätta om hur Sverige nu är i slutfasen av tre stora teknikskiften när kopparnätet, 2G- och 3G-näten, slutligt ska stängas ned under de kommande åren för att ersättas av fiber, 4G och 5G. En övergång till de moderna näten ger stora möjligheter att ta kliv inom digitalisering om skiftet påbörjas i god tid. Att alla påbörjar arbetet med bytet i god tid är också en förutsättning för att ingen viktig funktion i samhället ska stå utan lösning när näten stängs. 
Frågor som lyfts är: Varför byter vi nät?

Läs mer

Vilka är möjligheterna med den nya tekniken? Hur går utbyggnaden av de nya näten? Hur går övergången från de gamla näten till, vem är ansvarig och när stängs de ner? Vad ska jag som användare/leverantör tänka på?

Om Robert
Robert Liljeström arbetar som näringspolitisk expert på TechSverige, en medlemsorganisation för alla företag inom techsektorn. Tillsammans med sina medlemmar driver och utvecklar man marknaden för tech och är idag cirka 1 400 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare.

Helena Hermansson

Vätgassäkerhet

Helena kommer att prata om vätgasens möjligheter som energibärare med låg miljöpåverkan medför ett skifte. Vätgas som under lång tid använts inom industrin ska nu ut i samhället och i nya användningsområden och hanteringssätt. Detta ställer andra och ibland ökade krav på säkerhetsåtgärder och det finns i nuläget stora osäkerheter. Du kommer få veta mer om vätgasens egenskaper, vilka risker hantering av vätgas medför, några vanliga skyddsåtgärder, samt en kort genomgång av lagstiftningar som berör vätgassäkerhet.

Läs mer

Om Helena
Helena Hermansson är en brand- och riskingenjör som jobbat i 20 år med att säkerställa en säker hantering av brandfarlig vara genom sitt arbete både på räddningstjänsten och senare som konsult.

Senaste åren har en stor del av hennes fokus legat på utvecklingen inom vätgashantering och just nu stöttar hon MSB i deras arbete med att ta fram nya föreskrifter runt vätgas.

Lars Erlman

Våga vara vänlig

Lars håller en föreläsning i ett högt tempo om inställning, respekt och bemötande – med allvar, humor och igenkänningsfaktor i en lagom blandning. Att vi mår bra och har en känsla av att det är ”gött i magen” är något som tas upp och vi pratar även om hur vi genom att respektera varandra och hur vi – genom vår inställning till jobb, andra människor och livet i stort – kan få varje människa att känna sig uppskattad, viktig och omtyckt.

Läs mer

Enkla saker där vi alla har ett ansvar. Det krävs vare sig omorganisationer, investeringar eller en fråga till chefen. Det är du och det är nu som gäller – med målsättningen att alla människor skall må bra!

Om Lars
Lars Erlman har i över 12 år jobbat som föreläsare och konsult och hunnit med hundratals föreläsningar för företag, myndigheter och organisationer inom såväl den privata som offentliga sektorn. Lars brukar ofta presenteras som kocken som blev företagsledare, idrottsproffs och entreprenör, ett energiknippe med många galna upptåg och projekt. De viktigaste områdena i livet är familjen, jobbet och hälsan, så
varje morgon klockan 4 ringer väckarklockan och Lars tar ett lätt träningspass. Hur aktiva val ger en tydlig målbild och ger varje dag ett värde är något han delar med sig av till oss i sitt föredrag.

Ann-Sofie ”Fia” Roth

Skadeförebyggande arbete gällande brand – win-win för alla inblandade

Ann-Sofie berättar hur ett proaktivt skadeförebyggande arbete bidrar inte bara till att risken för skador och avbrott minskar – eller att konsekvenserna av incidenter begränsas – utan också hur man som organisation har möjlighet att ses som en attraktivare risk på försäkringsmarknaden när det kommer till egendom- och avbrottsförsäkring.

Läs mer

Frågor som bedöms handlar om allt från organisation, val av byggnadsmaterial, passiva och aktiva skydd i byggnaden till lagringsrisker, till hur kemikalier hanteras och exponering/förberedelser inför naturskador, osv. Hur ska man tänka för att optimera sin riskhantering inom dessa frågor, vad kan man göra med en begränsad budget och vad kräver större investeringar? Betyder ett rent protokoll från räddningstjänsten att man inte behöver oroa sig?

Dessa är några av frågorna vi kommer reda ut samt tydliggöra hur man bör lägga upp sitt skadeförebyggande arbete och kommunicera det mot försäkringsmarknaden.

Om Ann-Sofie
Ann-Sofie ”Fia” Roth är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering från Lunds Universitet. Fia har jobbat på försäkringsmäklaren Aon i över tolv år, en stor del av tiden som riskingenjör, men jobbar numera som kundansvarig inom storkundssegmentet hos Aon och är ansvarig för Aons fullständiga leverans till sina kunder. Innan hon påbörjade sin utbildning i riskhantering jobbade hon även som brandkonsult i New York under ett år.

Marcus Prytz

Vår anläggning brann ned – vad vi gör annorlunda i dag

Marcus berättar om hur det var när Stena Recyclings anläggning i Halmstad brann ned. Stena Recycling återvinner och förädlar produkter och avfallsmaterial från industrin och övriga samhället, som till exempel metall- och elektronikskrot. Men vad hände och hur kunde det ske? Och vilka lärdomar har man dragit av detta?

Läs mer
Marcus kommer att utveckla vad man lärt sig och idag gör annorlunda – samt vilka utmaningar återvinningsbranschen står inför. För en sak är klar, behovet av att återvinna ökar kraftigt när samhället ställer om till en cirkulär ekonomi, och då måste vi hela tiden utveckla bättre och effektivare metoder för att kunna återvinna det vi konsumerar.

Marcus Prytz är Stabs- och Samordningschef på Stena Recycling AB, och arbetar på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad – en av Europas ledande återvinningsanläggningar. Han har under sina 14 år i branschen hunnit bygga upp en lång erfarenhet inom brand och säkerhet, och har arbetat både som kvalitets-, miljö- och säkerhetschef.

Johan Szymanski

Räddningstjänst i en dynamisk omvärld

Johan, en av landets mest erfarna räddningsledare, reflekterar över och delar med sig av erfarenheter från de senaste fem årens utveckling. Han berättar hur klimatförändringar, ökad hotbild, negativ samhällsutveckling med sprängningar och samtidigt en accelererande teknisk utveckling där bland annat flygande farkoster används för att leda räddningsinsatser påverkar räddningstjänsten.

Läs mer

Johan Szymanski rivstartade sin karriär som ställföreträdande räddningschef i Mora kommun 2010 och utsågs till räddningschef 2013 – då en av de yngsta i Sverige på en sådan befattning. Idag är Johan vakthavande brandingenjör i Storstockholm och tidigare räddningschef i Dalarna, där han ledde en av landets mest utdragna och komplexa insatser som slutade med att en skogsbrand bombades med flygvapnets Jas-flygplan.

Felix Heck

Tidig branddetektion med fiberoptiska system

Felix kommer att prata om tidig upptäckt av temperaturer och bränder med fiberoptiska linjära värmekänningssystem (FO-LHD) och visa praktiska användningsfall och tillämpningar som alla typer av tunnlar, kabelstegar, transportband, solpanelinstallationer, EX-miljöer, parkeringshus, livsmedelsbearbetning, lagerlokaler och mycket mer.

Läs mer
FO-LHD-systemen är godkända enligt den europeiska normen EN54-22 och måste anslutas som en specialdetektor som en särskild detektor i ett brandsystem. Användningen av en flexibel Æ4mm sensorsladd med en längd på upp till 16km per kanal erbjuder ett brett utbud av möjligheter att skydda tillgångar av högt värde.

Felix Heck är internationell försäljningschef för fiberoptiska linjära värmekänningssystem på AP Sensing i Tyskland. Under de senaste 20 åren har Felix arbetat med internationell försäljning och affärsutveckling för olika företag inom området för specialbranddetektering med luftprovtagande rökdetektering (ASD) och fiberoptiska linjära värmekänningssystem (FO-LHD). Under denna tid skötte Felix om stora och globala nyckelkundskunder från brandindustrin men arbetade också med lokala företag i regionerna. Utöver sitt yrkesliv var Felix en frivillig medlem i Katastrofhjälpens gren av Förbundsrepubliken Tyskland, Technisches Hilfswerk (THW), i 25 år. Under denna tid ledde han en grupp medlemmar, hjälpte till att hantera översvämningar, tågolyckor (t.ex. Eschede 1998), svåra bilolyckor och mycket mer.

Boende

Under Branddagarna erbjuds det möjlighet att bo på Clarion Malmö Live

Enkelrummet kostar 1650 kr exkl. moms/natt.

Anmäl dig till Branddagarna 2024!

Behöver du ha referens/märkning på fakturan?

Vill du deltaga på fredagens avslutningslunch?

Godkänn bokningsvillkoren och att vi sparar dina uppgifter inför kommande utskick i enlighet med våra villkor och sekretesspolicy? Du kan läsa alla villkor längre ner på sidan.

Datum för boende Boende i enkelrum kostar 1650 kr exkl. moms/natt.

Deltar på buffén 24 april Frivillig buffé på kvällen vid ankomst.
Kostnad för buffén är 315 kr exkl moms och faktureras. Dryck betalas på plats av deltagaren.

Boende

Under Branddagarna erbjuds det möjlighet att bo på Clarion Malmö Live

Enkelrummet kostar 1650 kr exkl. moms/natt.

Tips på sevärdheter i närheten

Slottsträdgården

Slottsträdgården är en öppen, ekologisk trädgård mitt i Malmö.

Statsparkerna

Malmö erbjuder allt från klassiska sekelskiftesparker till skateparker.

Malmöhus slott

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott.

Slottsmöllan

På befästningsvallarna till Malmöhus slott stod det redan på 1600-talet en väderkvarn.

Stortorget

Stortorget är en populär plats för många Malmöbesökare med flera sevärda byggnader.

Gamla staden

Gamla staden med sina många välbevarade hus och stenlagda gator lockar med historia, restauranger, shopping och kultur.

Turning Torso

Det är Nordens högsta byggnad och ett av Malmös mest besökta landmärken.

Lilla Torg

Det tillkom redan på 1590-talet och har sedan dess använts främst som ett torg för lokal småhandel.

Malmö old Light house

En vacker fyr som skapades 1878.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor. Skulle du fortfarande ha någon fundering? Maila oss på brandskydd@securitas.com.

Vart anordnas Branddagarna 2024?

År 2024 är vi i Malmö och på Clarion Malmö Live mellan 25-26 april. 

Vad ingår i min bokning?

Branddagarna är en helhetsupplevelse. I din bokning ingår ett fullspäckat konferensprogram, fika, lunch och middag.

Dessutom har du möjlighet att lägga till boende för 1650 kr exkl. moms/natt.

Kan jag boka boende?

Absolut! I din bokning kan du välja om du vill bo på Clarion Malmö Live i en eller två nätter.

Ett enkelrum kostar 1650 kr exkl. moms/natt och skulle man vara intresserad av ett dubbelrum så kan man kontakta oss på brandskydd@securitas.com

Finns det parkeringsmöjligheter?

Det finns parkering vid Clarion Malmö Live.

Vad har ni för bokningsvillkor?

Deltagaravgift är fullt återbetalningsbar vid avbokning senast fyra veckor före eventet. Du hittar samtliga villkor här.

Kan jag ge min plats till någon annan?

Anmälan är personlig men om du skulle få förhinder och någon annan på ditt företag kan ta din plats så försöker vi självklart ordna det. Kontakta oss så hittar vi en lösning!

När börjar och slutar Branddagarna 2024?

Branddagarna börjar den 25 april klockan ca 9.30 och slutar ca 12.00 den 26 april med en gemensam lunch.