Välj en sida

Branddagarna kommer till Göteborg

 

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårens hetaste event den 4–5 maj, 2023. I år anordnas Branddagarna på Quality Hotel11 i Göteborg och som vanligt bjuds det på inspirerande föreläsningar, spännande seminarier och branschens bästa nätverkande. 

MAJ

Quality Hotel 11,
Göteborg

6 495 kr

exkl. moms

MAJ

Quality Hotel 11,
Göteborg

6 495 kr

exkl. moms

Årets program

Torsdag 4 maj

9.30

Registrering och kaffe
Dagen startar
Dagen startar

9.55

Moderator Madeleine hälsar välkommen.
Talare
Talare

10.00

Branden hos Polarbröd
Anders E Johansson

Talare
Talare

11.00

Brand i tunnlar
Jonathan Gehandler

12.00

Lunch
Talare
Talare

13.00

Solceller, risker och utveckling
PO Malmquist

Talare
Talare

14.00

Om PFAS i skumsläckningssystem
Kristian Lindqvist & Thomas Sparring

15.00

Kaffepaus
Talare
Talare

15.30

Framtidsspaning
Anna Frankzen Starrin

16.30

Moderator avslutar dagen

19.00

Transport till middagen med välkomstdrink

19.45

Middag

22.45

Transport till hotellet

Fredag 5 maj

Dagen startar
Dagen startar

8.30

Moderator Madeleine hälsar välkommen.
Talare
Talare

8.35

Ärren bär jag med stolthet:
Branden i Edsbyn och livet efteråt

Emma Schols

9.30

Kaffepaus
Talare
Talare

9.45

Brandtestprotokoll för att utvärdera prestanda
Henrik Gustafsson & Mats Kihlström

Talare
Talare

10.30

Kundcase
Fastighets AB Balder

11.30

Moderator summerar

11.45

Lunch och avslut

Möt årets talare

Madeleine Westin

Moderator Branddagarna 2023

Madeleine Westin är en etablerad meteorolog och programledare på TV4. Hon är från början kapten i Försvarsmakten med många års erfarenhet från olika flottiljer. Under närmare 30 år har vi sett henne på TV4 i olika program.

Läs mer om Madeleine

Madeleine har under åren skrivit ett antal böcker om väder och klimat, hon har varit på Nordpolen samt arbetat som väderstrateg i stora kappseglingar. Har även varit sommarpratare på P1.

Hon brinner för väderklimat och ser den mentala förberedelsen för nya väderhändelser i Sverige och i världen som en viktig parameter att ta med sig i den tid vi står i. Säkerhet går ofta hand i hand även med vädret.

Hon är också den som har infört elvädret i media. Hon är väl erfaren när det gäller världens väder och klimat, som står inför stora förändringar men även när det kommer till det småskaliga.

Anders E Johansson

Branden hos Polarbröd

Anders kommer att berätta om de dramatiska dagarna, chocken och sorgen i augusti 2020 när familjeföretaget Polarbröds bageri i Älvsbyn brann ner. Om krisledningsarbetet med fokus på medarbetarna samtidigt som mediatrycket var enormt. Han kommer att berätta om hjältarna i Älvsbyn och Bredbyn, om beslutsamheten hos ägarna och hur man tillsammans hittade kraften och energin att resa sig ur askan och komma tillbaka.

Läs mer om Anders

Anders E Johansson är VD på Polarbröd, ett femte generationens familjeföretag och ett av Sveriges starkaste varumärken. Under Anders 12 år i Polarbröd har bolaget fortsatt att utvecklas med god lönsamhet och tillväxt inte minst på växande exportmarknader.

Jonatan Gehandler

Risker med nya fordon i tunnlar och undermarksgarage

Jonatan kommer berätta om riskerna med nya fordon i tunnlar och undermarksgarage. Är elbilar verkligen farligare än vanliga bilar, hur farligt är det egentligen om en gasbil börjar läcka i en tunnel, och vad kan hända om en gasbil börjar brinna? Välkommen till en föreläsning med explosiva inslag som även hoppas kunna punktera ett antal myter om risker med nya energibärare.

Läs mer om Jonatan
Jonatan Gehandler är forskare på RISE, Sveriges forskningsinstitut. Han disputerade 2020 inom ämnet brandteknik med en avhandling om brandsäker design av vägtunnlar. Jonatan har sedan 2015 jobbat i olika forskningsprojekt som har studerat risker med nya energibärare i tunnlar och andra undermarksanläggningar.

PO Malmquist

Solcellsanläggningar med fokus på räddningstjänsternas utmaningar

PO kommer att prata om den senaste kunskapen inom batteribrandsområdet och solcellsanläggningar med energilagring med fokus på räddningstjänsternas utmaningar och möjliga lösningar.

Läs mer om PO

PO Malmquist är brandingenjör med utbildning både från Lunds Tekniska högskola och University of Maryland. Han har arbetat med operativ räddningstjänst som vakthavande brandingenjör i Nordvästra Skåne och med stab- och ledningsfrågor samt teknikutveckling vid Helsingborgs brandförsvar. Sedan 15 år tillbaka driver han Utkiken, en omvärldsbevakningstjänst inom brandskydd- och räddningstjänstområdet.

Omvärldsbevakning innebär bland annat att försöka se vilka trender i omvärlden som kommer att påverka brandskydd och räddningstjänst och ta fram kunskap om dessa så att man ligger på framkant när trenderna slår igenom i samhället. Exempel på områden som PO arbetat mycket med är solceller, litiumjonbatterier och energilagring.

Kristian Lindqvist
& Thomas Sparring

Om PFAS i skumsläckningssystem

Under de senaste åren har en aktiv debatt förts i Sverige om brandsläckarskum och dess effekter på människa och miljö. Debatten rör framför allt föroreningar av dricksvattentäkter och störning av fisk och djurliv i sjöar och hav. Främsta orsak har ansetts vara fluortensider och PFAS från brandövningsplatser. Med ny lagstiftning kommer bland annat handbrandsläckare med fluorbaserat skum nu att fasas ut. Vad innebär det för brandskyddsbranschen?

Läs mer om Kristian & Thomas
Thomas Sparring är VD och ägare i tredje generationen på familjeföretaget Dafo Brand AB, ett av Sveriges äldsta brandmaterielföretaget med över 100 års erfarenhet i branschen. Thomas har en gedigen kunskap och ett stort engagemang i brandskyddsfrågor och arbetar aktivt för att förena miljöhänsyn, socialt ansvarstagande och en transparent bolagsstyrning med lönsamt företagande.

Kristian Lindqvist arbetar på Dafo Brand som affärsområdeschef för verksamhetsgrenen Brandskyddstjänster. Kristian har över 20 års erfarenhet i branschen och är även engagerad som styrelsemedlem i branschorganisationen SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag), där han är delaktig i olika branschfrågor och i synnerhet PFAS-frågan som är högst aktuell.

Anna Frankzén Starrin

Framtidsspaningar och trender

Anna kommer tala om – ”Trenderna som påverkar framtiden”. Med humor och ett stort kunnande levandegör Anna ett ämne som kan kännas spännande och skrämmande, men samtidigt skänker hopp om framtiden.

Anna Frankzén Starrin är kulturantropologen och trendanalytikern som jobbar för att framtidssäkra företag och organisationer.

Läs mer om Anna
Annas pedagogiska och analytiska förmågor har gjort henne till en uppskattad samtidskommentator i både radio och TV, något som gett henne smeknamnet ”Robot-Anna”. Smeknamnet till trots ligger Annas fokus alltid på att ringa in den mänskliga erfarenheten utifrån de digitala förutsättningar som numera omger oss.

Emma Schols

Ärren bär jag med stolthet:
Branden i Edsbyn och livet efteråt

”Bara jag får ut alla sex barnen så kan jag dö sedan” tänkte Emma när hon svårt brännskadad trotsar eldslågorna för att rädda sina barn i det övertända huset. Hon knuffar ut Oliwer och Albin på trappan, låser ytterdörren inifrån för att pojkarna inte ska kunna gå in igen. Själv återvänder hon mot lågorna med fyra barn kvar på övervåningen att rädda. Emma överlevde, mot alla odds med 93 procent av sin kropp svårt brännskadad.

Läs mer om Emma

Emma är en är en 33-årig 6-barnsmamma som kommer från Edsbyn i Hälsingland. Emma berättar om vad det var som gjorde att hon agerade som hon gjorde under branden, hur hon höll sig vid liv när hon var nära att dö flera gånger på sjukhuset och vilka lärdomar hon nu tar med sig som 33-åring in ett förhoppningsvis långt och lyckligt liv. En berättelse om mod, kärlek och vad som är viktigast i livet.

Henrik Gustafsson
& Mats Kihlström

Brandtestprotokoll för att utvärdera prestanda

Henrik och Mats kommer beskriva processen för att ta fram ett brandtestprotokoll för att utvärdera prestanda för sk Quick Suppression Systems. Systemet används för skydda olika typer av högriskmaskiner mot bränder. Dom kommer gå igenom hur detta testprotokoll togs fram och resultaten av de brandtester som utfördes, samt relationen mellan systemets reaktionstid och branden. Man kommer även visa filmer på brandincidenter som fångats på kunders CCTV kamera.

Läs mer om Henrik & Mats
Med ett brinnande intresse för brand och säkerhet samt en ingenjörsbakgrund inom maskinteknik kom Henrik tidigt i sin karriär in på brandspåret. Henrik har de senaste 17 år arbetat på Firefly AB med kvalitets och certifieringsfrågor av bolagets brandskyddslösningar. Henrik sitter med i olika standardiseringsgrupper inom EN/ISO, där samtliga grupper på ett eller annat sätt arbetar med att förebygga bränder och explosioner inom processindustrin.

Mats har en bakgrund som civilingenjör inom Industriell Teknik och Teknisk Risk Management. Mats har jobbat på Firefly i drygt 3 år som teknisk säljare och dryga 10 år i branschen. Tidigare arbetade Mats som konsult inom teknisk säkerhet samt med brand, risk och säkerhet gentemot olika typer av industrier. Han var då med och implementerade brandskyddssystem, skrev kravspecifikationer, utförde riskanalyser och riskbedömningar, i syfte att öka säkerheten och minimera processtoppen och dess varighet på aktuell facilitet.

Marcus Örnroth
& Bjarne Kristensen

Kundcase: Fastighets AB Balder

Den 16 januari 2019 uppstår en lägenhetsbrand i ett flerbostadshus i Skövde.
Huset är sammanbyggt med fyra andra byggnader och branden sprider sig snabbt till vinden. Samtliga boende i alla fem flerbostadshus evakueras. Bjarne och Marcus kommer berätta om branden som hittills är den mest omfattande som drabbat Balders fastighetsbestånd. Hur såg händelseförloppet ut och hur kunde det ske? Hur hanterades händelsen och vilka lärdomar har man dragit?

Läs mer om Marcus & Bjarne

Marcus Örnroth

Marcus har sin bakgrund i kommunal räddningstjänst. Under 13 år arbetade han på Räddningstjänsten Storgöteborg som brandman och sjuksköterska på ambulansen.
2012 tog intresset för förebyggande brandskydd över. Under 10 år tid verkade han framförallt i räddningstjänstens roll som tillsynsmyndighet. Både som brandinspektör, verksamhetsledare och enhetschef.
Han var särskilt engagerad i frågor om brandsäkerhet i flerbostadshus och drev på nationell nivå frågan om utrymningssäkerhet för särskilt riskutsatta.
Sedan ett år tillbaka är arbetar han för Fastighets AB Balder i rollen som brandskyddsansvarig.

Bjarne Kristensen

Bjarne startade 2004 upp Securitas Brandskydd i Göteborg med inriktning på Systematiskt Brandskyddsarbete och utbildning. Bjarne har efter detta jobbat några år som konsult för brand och säkerhet inom hotellindustrin.

Efter mycket resor och små barn hemma var det dags att landa i Göteborg igen och han tog anställning som ansvarig för brandskyddet på AB Volvo via entreprenad.

Efter många år i branschen blev utmaningen till slut att förvalta brandskyddet på Fastighets AB Balder. Bjarne är idag chef över Brandskyddsgruppen och sju roliga år har redan passerat förbi här.

Boende

Under Branddagarna erbjuds det möjlighet att bo på Quality Hotel 11

Rummet kostar 1200 kr exkl. moms per natt.

Anmäl dig till Branddagarna 2023!

Datum för boende*

Godkänn bokningsvillkoren och att vi sparar dina uppgifter inför kommande utskick i enlighet med våra villkor och sekretesspolicy? Du kan läsa alla villkor längre ner på sidan.

*Boende i enkelrum kostar 1200 kr ex. moms.

Boende

Under Branddagarna erbjuds det möjlighet att bo på Quality Hotel 11

Enkelrummet kostar 1200 kr exkl. moms per natt.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor. Skulle du fortfarande ha någon fundering? Maila oss på brandskydd@sbdinc.com.

Vart anordnas Branddagarna 2023?

I år är vi i Göteborg och på Quality Hotel 11

Vad ingår i min bokning?

Branddagarna är en helhetsupplevelse. I din bokning ingår ett fullspäckat konferensprogram, fika, lunch och middag.

Dessutom har du möjlighet att lägga till boende för 1200 kr exkl. moms.

Kan jag boka boende?

Absoult! I din bokning kan du välja om du vill bo på Quality Hotel 11 i en eller två nätter.

Ett enkelrum kostar 1200 kr exkl. moms och skulle man vara intresserad av ett dubbelrum så kan man kontakta oss på brandskydd@sbdinc.com.

Finns det parkeringsmöjligheter?

Det finns parkering både utanför Eriksbergshallen och ett parkeringshus längre upp på gatan.

Vad har ni för bokningsvillkor?

Deltagaravgift är fullt återbetalningsbar vid avbokning senast tre veckor före eventet. Du hittar samtliga villkor här.

Kan jag ge min plats till någon annan?

Anmälan är personlig men om du skulle få förhinder och någon annan på ditt företag kan ta din plats så försöker vi självklart ordna det. Kontakta oss så hittar vi en lösning!

När börjar och slutar Branddagarna 2023?

Branddagarna börjar den 4 maj klockan 9.30 och slutar kl 11.45 den 5 maj med en gemensam lunch.