Föreläsning:

Oskar Ekberg

Oskar Ekberg är brandingenjör och civilingenjör i Riskhantering med påbyggnadsutbildningen ”Räddningstjänstutbildning för brandingenjörer” (RUB). Innan han började på Briab drev han Proak Brandkonsult AB och har även ett förflutet som processansvarig för analysaffären hos produkt- & säkerhetskoncernen STANLEY Security. Oskar har arbetat som projekterande och rådgivande brandkonsult sedan 2006.

Om föredraget

Oskar pratade om hur man genom att förflytta brandskyddsprojektering från textdokument och överstrykningspenna till att projektera digitalt i byggnadsmodellen, så kallat Brandskydd i BIM. På så vis kan kommunikationen effektiviseras och dubbelarbete minimeras och man undviker onödiga missförstånd. I BIM-modellen blir allt tydligt och visuellt. Det är till exempel möjligt att se att täta genomföringar, att dragning av installationer fungerar eller om brandcellsgränsernas utformning kan förbättras. En gedigen modell ger också möjlighet till en effektivare förvaltning. Ny teknik skapar möjligheter men värdet kommer först när vi utnyttjar möjligheterna. Att projektera brand i BIM är ett steg på den vägen

Alla föreläsningarna:

"

Per Lindquist

Per presenterade företagets lösning SAF3® (Smoke And Flame 3), som förser vanliga övervakningskameror med förmågan att även detektera brand.

Malin Enocksson

Malin berättade om en kväll i november 2019 då en komponent under behandling började att brinna i Cyclife Swedens Metallbehandlingsanläggning.

Oskar Ekberg

Hur man genom att förflytta brandskyddsprojektering från textdokument och överstrykningspenna till att projektera digitalt i byggnadsmodellen, så kallat Brandskydd i BIM.

Johanns Sjösvärd Näslund

Berättade om de förändrade kraven som påverkar kommunen/räddningstjänstens arbete vad gäller tillsyn av den enskilde, och hur detta kan förväntas påverka vår dagliga verksamhet.

Axel Schylström

Föreläsningen byggde på hans erfarenheter av livet som allvarligt brännskadad. Han pratade om vikten av att bygga sin självkänsla, om att våga vara annorlunda och om att vända motgång till succé.

Jesper Jörnén

Jesper berättade om SAAB och Sveriges första utlandsuppdrag där de assisterade Grekland med skogsbrandsbekämpning under de förödande skogsbränderna som härjade sommaren 2021.

Frågestund med Johannes och Oskar

Johannes och Oskar svarade på frågor om tillsyn för skolor, val av projekteringsmodell och instatsplanering inom räddningstjänsten m.m.