Föreläsning:

Per Lindquist

Per Lindquist är civilingenjör och innovatör med mångårig erfarenhet från utveckling av algoritmer och mjukvara för såväl militära som civila sensorsystem. Idag driver Per ett företag inom sensordatabehandling.

Om föredraget

Per presenterade företagets lösning SAF3® (Smoke And Flame 3), som förser vanliga övervakningskameror med förmågan att även detektera brand. Mjukvarulösningen bygger på avancerad realtidsbehandling av videoströmmen ombord på kamerorna vilket gör att ingen extra infrastruktur behövs. Föredraget belyste fördelar, utmaningar, systemlösningen samt exempel på tillämpningar.

Alla föreläsningarna:

"

Per Lindquist

Per presenterade företagets lösning SAF3® (Smoke And Flame 3), som förser vanliga övervakningskameror med förmågan att även detektera brand.

Malin Enocksson

Malin berättade om en kväll i november 2019 då en komponent under behandling började att brinna i Cyclife Swedens Metallbehandlingsanläggning.

Oskar Ekberg

Hur man genom att förflytta brandskyddsprojektering från textdokument och överstrykningspenna till att projektera digitalt i byggnadsmodellen, så kallat Brandskydd i BIM.

Johanns Sjösvärd Näslund

Berättade om de förändrade kraven som påverkar kommunen/räddningstjänstens arbete vad gäller tillsyn av den enskilde, och hur detta kan förväntas påverka vår dagliga verksamhet.

Axel Schylström

Föreläsningen byggde på hans erfarenheter av livet som allvarligt brännskadad. Han pratade om vikten av att bygga sin självkänsla, om att våga vara annorlunda och om att vända motgång till succé.

Jesper Jörnén

Jesper berättade om SAAB och Sveriges första utlandsuppdrag där de assisterade Grekland med skogsbrandsbekämpning under de förödande skogsbränderna som härjade sommaren 2021.

Frågestund med Johannes och Oskar

Johannes och Oskar svarade på frågor om tillsyn för skolor, val av projekteringsmodell och instatsplanering inom räddningstjänsten m.m.